Latest Posts

język maoryski

Krańce Ziemi

Pierwsze słowa na ostatnim zasiedlonym lądzie na Ziemi wypowiedziano po maorysku. Przez pół tysiąca lat ten język trwał w całkowitej izolacji i bez jakiejkolwiek formy pisemnej, ale można w nim usłyszeć wyrazy, którymi posługują się ludzie w całej Oceanii – aż po Wyspę Wielkanocną i Hawaje. Dziś po maorysku mówi tylko 1 na 5 Maorysów (łącznie ok. 150 tys. osób), ale w porę uratowano ten język przed wyginięciem i dzieci już uczą się go w szkołach. To – obok angielskiego i migowego – urzędowy język Nowej Zelandii.

Owca niejedno ma imię

Owce na Wyspach lubią rozrabiać i trafiać na łamy lokalnej prasy. A to wtargną do sklepu na stacji benzynowej albo dokonają desantu na teren przed lotniskowym terminalem. Ich liczba na…

po farersku

Sprota, czyli google’owanie po farersku

Słownik jest jedną z głównych pomocy dla początkujących adeptów języka obcego. W przypadku farerskiego wspaniałym źródłem jest siedemnaście słowników dostępnych bezpłatnie w serwisie Sprotin.fo. Na farerski przełożyć można angielskie, duńskie,…

Føroyskt – wstęp do języka farerskiego

Językiem farerskim posługuje około osiemdziesięciu tysięcy ludzi na świecie – są to mieszkańcy atlantyckiego archipelagu Wysp Owczych oraz farerska diaspora w Danii. Wyparty przez duński w czasach reformacji (jej głównym założeniem…