Jak działają hebrajskie rdzenie

Język hebrajski podstawy gramatyki

Na czym polega hebrajska gramatyka? Jak działają hebrajskie rdzenie? Przygotowałem dla Ciebie niezbędny poradnik na początek nauki hebrajskiego!

Kipa (kopuła, sklepienie, jarmułka, pagórek…) i kaf (dłoń, łyżka, nazwa litery) – co je łączy i jak działają hebrajskie rdzenie?

Specyfiką języka hebrajskiego (i innych języków semickich) jest to, że gramatyka opiera się w nim na rdzeniach (l.poj – ‘szoresz’, l.mn. – ‘szoraszim’). Są to najczęściej trzy spółgłoski, występują jednak również rdzenie dwu- i czteroliterowe; część badaczy (takie sugestie znajdują się np. w gramatyce bibliljnej Geseniusa) uważa, że pierwotnie występowały rdzenie dwuliterowe, które przeszły w trzyliterowe – typowe dla znanego już nam języka hebrajskiego.

Jak działają hebrajskie rdzenie?

Rdzeniowi towarzyszy pewna idea, która dopiero następnie rozwija się w konkretne wyrazy. Wyrazy tworzymy dodając odpowiednie formanty lub wstawiając odpowiednie samogłoski. Tak więc to, co pojawi się w danym wyrazie poza samym rdzeniem zależy przede wszystkim od zależności syntaktyczno-semantycznych. Przypomina to nieco puzzle:

jeśli chcę uzyskać z rdzenia כ-ת-ב (K-T-W) czasownik 'pisał’ wstawiam odpowiednie samogłoski i uzyskuję: כתב (’kataw’ –  'pisał’; podobnie: נפל-  'nafal’- 'upadł’, נתן- 'natan’- 'dał’); jeśli dodam do tego końcówkę uzyskam też inne osoby, np. 1 os. l. poj.: כתבתי (’katawti’ – pisałem), נפלתי (’nafalti’ – 'upadłem’). Możemy też uzyskać inne odmiany (a więc min. formę intensywną/zwykłą2, sprawczą, zwrotną, oraz odpowiednie formy bierne), rzeczowniki (w tym nazwy czynności) i przymiotniki (np. כתיב 'katiw’ – 'pisalny’ i podobnie: קריא 'kari’ – 'czytelny’, אכיל 'achil’ – 'jadalny’).

W podręcznikach wyjaśnia się odmiany najczęściej  na przykładzie rdzenia כ-ת-ב (k/ch—t—b/w):

Odmiany czasownika w hebrajskim

Poszczególne odmiany czasownikowe w hebrajskim nazywają się binjanim / binjany (liczba pojedyncza; binjan). Każdy binjan ma jakąś swoją specyfikę znaczeniową. Jeden rdzeń może pojawić się w każdej z tych odmian w odpowiednio zmodyfikowanym znaczeniu. Przykłady widzimy na obrazku – zwróćcie uwagę na formanty i samogłoski w nazwach binjanów: w odmianie pa’al mamy samogłoski a-a, które dodamy do rdzenia i uzyskamy wówczas np. KaTaw (pisał). W odmianie pi’el zamiast tego dodamy samogłoski i-e, i uzyskamy czasownik KiTeW o już nieco zmienionym znaczeniu „robił napisy” (np. na murze, do filmów, lub na kopercie – czyli adresował) – w tej odmianie rdzenie często będą przybierać znaczenie bardziej specyficzne (robienie napisów bardziej specyficzne od pisania) lub intensywne (np. BiKe – „lamentował, opłakiwał” jest bardziej intensywne od BaCHa – „płakał”). W odmianie hif’il mamy często znaczenia kauzatywne (czyli sprawiamy, że coś jest jakieś, lub że coś się dzieje), np. hiCHTiW – „dyktował” (czyli „sprawił, że ktoś coś napisał”, ps. k i ch to ta sama litera) lub hiLBiN – „zabielił” („sprawił, że coś jest białe” od słowa LaWaN – „biały”, ps. b i w to ta sama litera). Mamy też jeszcze np. odmianę zwrotną hitpa’el, np. hitLaBeSZ – „ubierał się”. Inne osoby uzyskamy dodając odpowiednie końcówki (np. w pierwszej osobie końcówka -ti). Na podobnej zasadzie możemy uzyskać też inne części mowy, np. do każdej odmiany przyporządkowany jest inny standardowy wzór tworzenia rzeczowników odczasownikowych (wyrażających daną czynność; pisać > pisanie).

Przykład; dłoń, kipa, kopuła, zgięcie – szukamy wspólnego pola semantycznego:

Jak widać, dzięki różnym zabiegom i skojarzeniom z danego rdzenia uzyskujemy w języku hebrajskim bardzo wiele wyrazów. Przyjrzyjmy się przykładowemu hebrajskiemu rdzeniowi i towarzyszącemu mu polu semantycznemu. Tym razem wybór pada na przykład, który pokazuje jak szerokie może być pole semantyczne danego rdzenia- dlatego może nie jest to dobry przykład do wprowadzania zasad gramatycznych języka hebrajskiego, ale być może wywoła pewien zamęt:), zaskoczenie i zaciekawienie. Natomiast tematyka rdzeni zostanie jeszcze szerzej dokładniej opisana i będzie wielokrotnie wracać w kolejnych wpisach.

כיפה (’kipa’) oznacza szereg zdawałoby się niepowiązanych rzeczy: kipę (myckę/jarmułkę), kopułę, sklepienie niebieskie (כיפת השמים ’kipat ha-szamajim’), Kopułę na Skale (כיפת הסלע ’kipat ha-sela’), górkę/ pagórek…Jak działają hebrajskie rdzenie?

כיפה (’kipa’) to w hebrajskim biblijnym też liść palmy, który sprawiał wrażenie otwartego i nieco zgiętego (’kafuf’ כפוף) niczym dłoń (’kaf’ כף), stąd zresztą podobno wzięło się następnie słowo kopuła. Dla porównania można zwrócić uwagę na podobną zależność w języku angielskim: ’palm’ to zarówno ’dłoń’ jak i ’palma’. Podobne konotacje do kipy (jarmułki) ma w języku arabskim ’kefija’, czyli chusta tradycyjnie zakładana na głowę.

Z kolei כָּפָה (kafa) – 'zmusił’ także opiera się na tym samym rdzeniu, a to stąd, że domeną źródłową dla myślenia o przymusie było tu fizyczne użycie siły za pomocą rąk lub zginanie (כפף ’kafaf’ – ’zgiął’, talmudycznie także ’zmusił’; כופף ’kofef’ – ’zgiął, skrzywił’)/ uginanie się wobec czegoś (התכופף ’hitkofef’ – 'schylił się, zgiął się’, a także właśnie ’ugiął się’).’ Stąd כפיה (’kfija’) to kompulsja. אכף (’achaf’) to narzucić, wymusić, wyegzekwować. Widzimy, że są rdzenie, które są do siebie podobne (mogą być rozszerzeniami) i pokrewne znaczeniowo: tutaj mogliśmy porównać כף (kf) oraz כפף (kff – podwojenie ostatniej litery poprzedniego rdzenia), a także כפה (kfh – tym razem dochodzi nieme h=ה na końcu) lub אכף (poszerzenie o niemy alef na początku).

Podobne pochodzenie ma też hebrajska literka kaf/ chaf (כף), która kształtem ma przypominać dłoń (כ), a także כפפה‏ (’kfafa’) czyli rękawiczka i כפית (’kafit’) – łyżeczka.

 

Warto też pamiętać, że ’kaf’ (כף) oznacza zarówno dłoń (כף יד ’kaf jad’) jak i stopę (כף רגל ’kaf regel’), a także łapkę innego zwierzęcia (części ciała ludzkie i zwierzęce określamy tak samo, a więc w hebrajskim: głowa= łeb, ręka/ noga= łapa, paznokcie= pazury/ szpony, bez rozróżniania), a nawet łyżkę (która jest wklęsła w podobny do dłoni sposób).

Do innych terminów bazujących na słowiekipa należą dwa obiekty izraelskie: Żelazna Kopuła (כפת ברזל, kipat barzel), czyli izraelski system obrony powietrznej, a także Kopuła na Skale (כיפת הסלע kipat ha-sela), muzułmańskie sanktuarium na Wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie, które po arabsku ma dość podobną nazwę Kubbat as-Sachra ( ‏قبة الصخرة‎,). W tych złożeniach dwóch rzeczowników żeńska koncówka wyrazu ’kipa’ przyjmuje nieco zmienioną formę: ’kipat’. W slangu izraelskim również na żołądź penisa mówi się ’kipa’.

Na prawdopodobnie pokrewnych rdzeniach (קף – qf; גפף – gff) mogą się opierać wyrazy הקיף, ’hikif’ – ’otaczał, zawierał’ – a stąd słowo obwód (הקף – hekef)– oraz גפף ‘gafaf’ (‘otaczać’, ‘obejmować’, ‘przylegać’). Natomiast co do wyrazów takich jak גוף ’guf’ (‘ciało’, osoba w gramatyce) i גב ‘gaw’ (‘plecy’) jest to raczej przypadkowa zbieżność brzmienia. Podobnie brzmi również słowokupa’, czyli ’puszka (jak w ’kupat cedaka’ קופת צדקה- dsł. ’puszka ofiarna’), lub bardziej współcześnie ’kasa’ (jak w: ’kupat cholim’ קופת חולים- 'kasa chorych’, co przypomina niemieckie ’Krankenkasse’). ’Kupat cedaka’ była tradycyjną instytucją w gminach żydowskich, zajmującą się wsparciem dla biedniejszych członków społeczności, stąd też wywodzi się nazwa jednej z synagog- Synagoga Kupa na Kazimierzu została ufundowana z datków z przeznaczeniem dla biedniejszych Żydów. Do dzisiaj ’kupat cedaka’ oznacza fundusz charytatywny, a z tym powiązana jest właśnie izraelska Kasa Chorych zajmująca się świadczeniami medycznymi z pieniędzy podatników.

Zobacz też (i włącz się do dyskusji) na prowadzonej przeze mnie stronie fb: Klub Hebrajski/kaf i kipa i krótkie wprowadzenie do języka hebrajskiego!

Autor tekstu:
Paweł Chról


Skoro interesują Cię materiały o języku hebrajskim, bardzo możliwe, że poniższe artykuły Językowej Siłki również mogą okazać się dla Ciebie wartościowe (kliknij tytuł, aby przejść do tekstu):

  1. Język hebrajski na wakacje: najważniejsze zwroty
  2. 3 ciekawostki o języku hebrajskim
  3. Język hebrajski podstawy: Hebrew Starter Pack

Paweł Chról

⭐ Jeśli chcesz się uczyć hebrajskiego (dostępne są np. LEKCJE ONLINE lub inna forma wsparcia językowego) lub coś przetłumaczyć itp... - możesz się kontaktować przez stronę Klub Hebrajski. ⭐ KLUB HEBRAJSKI: https://www.facebook.com/KlubHebrajski i https://www.instagram.com/klub_hebrajski/ - strona dotycząca języka hebrajskiego i szeroko rozumianej kultury żydowskiej. ⭐ O MNIE: filozof, judaista, tłumacz, pracuje na co dzień z hebrajskim. Interesuje się żydowską myślą i tradycją, tak bardzo związaną z językiem hebrajskim, a także wybranymi zagadnieniami z antropologii i filozofii. Organizator I Ogólnopolskiego Kongresu Młodych Badaczy Semitystów. Na pokładzie Językowej Siłki od samego początku 💖

9 comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do 28 000+ osób, które co środę otrzymują ode mnie newsletter z najlepszymi metodami nauki języków, które opracowuję jako mgr psycholog z doświadczeniem w samodzielnej nauce 11 języków. 📬 ⭐️ Praktyczna wiedza, co tydzień, prosto do Twojej skrzynki mailowej. ⭐️